สเปรดสำหรับการเทรด

EightCap นำเสนอรูปแบบการกำหนดราคาที่โปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยอัตราที่ต่ำ และแน่นหนา
สเปรดบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ของเราสามารถแปรเปลี่ยนได้ ด้วยราคาโควตจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนชั้นนำอื่น ๆ ทั่วโลก

EightCap นำเสนอรูปแบบการกำหนดราคาที่โปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยอัตราที่ต่ำ และแน่นหนา
สเปรดบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ของเราสามารถแปรเปลี่ยนได้ ด้วยราคาโควตจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนชั้นนำอื่น ๆ ทั่วโลก

สเปรดของเราแสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้

เทรดฟอร์เร็กซ์

สเปรดฟอร์เร็กซ์ของเราแปรเปลี่ยน และขึ้นอยู่กับราคาตลาด เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสเปรดที่ต่ำในทุกสภาวะ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาตลาดสูงขึ้น สเปรดของเราก็จะสูงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์สเปรด
AUD/USD1.0 - 1.4 pips (S) / 0.0 - 0.4 pips (R)
EUR/USD0.8 - 1.2 pips (S) / 0.0 - 0.3 pips (R)
GBP/USD1.2 - 1.8 pips (S) / 0.2 - 0.8 pips (R)
NZD/USD1.0 - 2.0 pips (S) / 0.0 - 1.2 pips (R)
USD/CAD1.0 - 2.0 pips (S) / 0.0 - 1.2 pips (R)
USD/CHF1.1 - 1.6 pips (S) / 0.1 - 0.6 pips (R)
USD/JPY1.0 - 1.4 pips (S) / 0.0 - 0.4 pips (R)
สัญลักษณ์สเปรด
AUD/CAD1.0 - 2.8 pips (S) / 0.0 - 2.0 pips (R)
AUD/CHF1.0 - 3.1 pips (S) / 0.0 - 2.2 pips (R)
AUD/JPY1.0 - 2.5 pips (S) / 0.0 - 1.5 pips (R)
AUD/NZD1.3 - 2.3 pips (S) / 0.1 - 2.1 pips (R)
CAD/CHF1.0 - 2.5 pips (S) / 0.0 - 1.5 pips (R)
CAD/JPY1.0 - 2.5 pips (S) / 0.0 - 1.5 pips (R)
CHF/JPY1.0 - 2.9 pips (S) / 0.0 - 2.1 pips (R)
EUR/AUD1.0 - 2.5 pips (S) / 0.0 - 1.6 pips (R)
EUR/CAD1.0 - 2.5 pips (S) / 0.0 - 1.6 pips (R)
EUR/CHF1.0 - 2.5 pips (S) / 0.0 - 1.5 pips (R)
EUR/GBP1.2 - 1.5 pips (S) / 0.2 - 0.5 pips (R)
EUR/JPY1.0 - 1.8 pips (S) / 0.0 - 0.5 pips (R)
EUR/NZD1.2 - 3.5 pips (S) / 0.1 - 2.6 pips (R)
GBP/AUD1.1 - 3.0 pips (S) / 0.1 - 2.2 pips (R)
GBP/CAD1.1 - 3.0 pips (S) / 0.1 - 2.2 pips (R)
GBP/CHF1.0 - 3.0 pips (S) / 0.0 - 2.2 pips (R)
GBP/JPY1.0 - 2.9 pips (S) / 0.0 - 2.1 pips (R)
GBP/NZD1.1 - 3.2 pips (S) / 0.1 - 2.4 pips (R)
NZD/CAD1.2 - 2.3 pips (S) / 0.1 - 1.7 pips (R)
NZD/CHF1.0 - 2.5 pips (S) / 0.0 - 1.6 pips (R)
NZD/JPY1.0 - 2.0 pips (S) / 0.0 - 1.2 pips (R)
สัญลักษณ์สเปรด
USD/SGD1.1 - 5.0 pips (S) / 0.1 - 4.0 pips (R)

เทรดดัชนี

เมื่อทำการเทรดดัชนีกับ EightCap คุณกำลังเทรดแบบ Cash CFDs ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำการเทรดในรูปแบบสัญญาขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเทรด

สัญลักษณ์สเปรด
AUS2001.0 - 1.2 pips
UK1001.0 - 2.0 pips
GER301.0 - 2.0 pips
JPN2254.0 - 5.0 pips
SPX5000.3 - 2.5 pips
FRA401.0 - 4.3 pips
EUSTX501.0 - 2.0 pips
US301.0 - 2.0 pips

เทรดดัชนี

เมื่อทำการเทรดดัชนีกับ EightCap คุณกำลังเทรดแบบ Cash CFDs ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำการเทรดในรูปแบบสัญญาขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเทรด

เทรดโลหะมีค่า

เช่นเดียวกับการเทรดดัชนี เมื่อคุณทำการเทรดโลหะมีค่าเช่น ทองคำ หรือแร่เงินกับเรา คุณจะทำการเทรดเป็นแบบ CFD ในสกุลเงิน US Dollar

สัญลักษณ์สเปรด
XAU/USD20 - 30 cents = 20 – 30 เซ็นต์
XAG/USD15 - 40 cents = 15 – 40 เซ็นต์

เทรดน้ำมัน

สเปรดสำหรับน้ำมันดิบของเรามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดที่ผันผวน หากส่วนแบ่งทางการตลาดมีการเพิ่มขึ้น สเปรดของเราอาจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์สเปรด
USO/USD0.04 - 0.58 points = 0.04 - 0.58 พอยท์
UKO/USD0.05 - 0.59 points = 0.05 - 0.59 พอยท์

เทรดน้ำมัน

สเปรดสำหรับน้ำมันดิบของเรามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดที่ผันผวน หากส่วนแบ่งทางการตลาดมีการเพิ่มขึ้น สเปรดของเราอาจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

* อัตราข้างต้นเป็นเพียงตัวบ่งชี้เท่านั้น สเปรดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด (เช่น สเปรดอาจขยายตัวสูงขึ้นในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวน) สเปรดอาจมีการขยายตัวสูงขึ้นอาจเกิดมาจากการประกาศข่าวสำคัญ ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึง ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะตลาดที่ผันผวนในวันสิ้นสุดวันทำการ และในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อสภาพคล่องทางการเงินลดลง

** ปริมาณ 1 ล็อต เท่ากับ 100,000 ของสกุลเงินสกุลแรก

*** ในการเทรดฟอร์เร็กซ์ หากคุณเปิดโพซิชั่นทิ้งไว้ อย่างน้อยหนึ่งโพซิชั่นในเวลา 24:00 (GMT + 2) Swap: ในวันทำการถัดไปจะมีการคิดค่าสว๊อปรายวันกับโพซิชั่นของคุณที่เปิดทิ้งไว้ ตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ค่าสว๊อปจะถูกเรียกเก็บเป็นจำนวนทั้งหมดสามวันจากปกติหนึ่งวัน ซึ่งจะครอบคลุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ไม่มีการคิดค่าสว๊อป

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสเปรด

สเปรดคืออะไร?

สเปรด คือ ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ราคาที่คุณจะซื้อ) กับราคาขาย (ราคาที่คุณจะขาย) สำหรับตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ

สเปรด คือ หนึ่งในต้นทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับการเทรดฟอร์เร็กซ์ และ CFD – ยิ่งสเปรดต่ำมากเท่าไหร่ ความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับก็มากขึ้นเท่านั้น

สเปรดสามารถคำนวณได้อย่างไร?

โดยพื้นฐานแล้ว สเปรดที่ต่ำส่งผลให้มีต้นทุนการเทรดที่ต่ำ ส่วนสเปรดที่สูงส่งผลให้มีต้นทุนการเทรดที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น EURUSD โควตราคาซื้ออยู่ที่ 1.0984 และโควตราคาขายอยู่ที่ 1.0983 โดยสเปรดสามารถคำนวณได้โดยการลบ 1.0983 กับ 1.0984 – ซึ่งสเปรดรวมทั้งหมดอยู่ที่ 0.0001 หรือ 1 pip ที่ EightCap เราโควตราคาสูงสุดไม่เกิน 5 จุดทศนิยม

วิธีดูสเปรดแบบเรียลไทม์

ฟีดราคาของเรานั้นมาจากจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนชั้นนำอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอสเปรดที่ต่ำสุดเท่ากับ 0 pip สำหรับบัญชี Raw และ 1.0 pip สำหรับบัญชี Standard

หากคุณต้องการดูอัตราในตลาดแบบรีลไทม์สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถทำได้โดยการไปที่แพลตฟอร์มการเทรด MetaTrader 4

บนแพลตฟอร์มการเทรดของเรา:
1.  ไปที่บริเวณหน้าต่าง Market Watch
2.  คลิกขวาภายในพื้นที่หน้าต่าง และคลิก ‘Spreads‘; และ
3.  คอลัมน์ใหม่จะแสดงสเปรดแบบรีลไทม์สำหรับคู่สกุลเงินฟอร์เร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนี

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเปรียบเทียบราคาแบบรีลไทม์ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ MetaTrader 4

คุณสามารถดูได้ด้วยตัวคุณเอง

สำนักงานใหญ่
ชั้น 6, 360 ถนนคอลลินส์
เมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย 3000
ประเทศออสเตรเลีย

เบอร์โทรศัพท์ +61 3 8375 9700, +61 3 8373 4800
อีเมล์ th.support@eightcap.com

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การเทรดมาร์จินมีความเสี่ยงระดับสูง และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกระดับ คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน ความต้องการ และระดับประสบการณ์ส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจรับบริการกับ EightCap และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบ การเทรดฟอร์เร็กซ์และ CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจสูง ซึ่งหมายความว่าการลงทุนนั้นสามารถนำมาซึ่งกำไรและขาดทุน ฉะนั้น ก่อนลงทุนคุณควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมด (ความเสี่ยงนี้รวมถึงการสูญเสียทรัพย์สินที่อาจมากกว่าเงินฝากขั้นต้นของคุณ) ข้อมูลเปิดเผยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PDS) และคู่มือคำแนะนำให้บริการทางการเงิน (FSG) สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า เอกสารทางกฎหมาย

EightCap เป็นชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ EightCap Pty Ltd (ABN 73 139 495 944) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ the Australian Securities & Investments Commission (ASIC) หมายเลข AFSL 391441. ใบอนุญาตนี้มอบสิทธิให้กับ EigthCap ในการให้บริการทางการเงินกับนักลงทุนในประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาทั่วไป และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศต่าง ๆ หรือในขอบเขตของกฎหมายที่การใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

EightCap ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และไม่ได้ให้คำแนะนำ หรือความเห็นที่เกี่ยวกับการได้รับการถือครองหรือการเทรดมาร์จิน

อีกทั้ง EightCap ให้คำแนะนำทั่วไปเท่านั้น นักลงทุนควรพิจารณาคำแนะนำให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของตนเองก่อนปฏิบัติตามคำแนะนำ