การถอนเงิน

ถอนเงินจากบัญชีเทรดของคุณอย่างง่าย ๆ ได้แล้ววันนี้

คุณสามารถส่งคำร้องขอการถอนเงินจากบัญชีเทรดของคุณได้แล้ววันนี้ โดยการส่งแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบสมาชิก เราจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง*

⚠ โปรดทราบ

1. คำร้องขอการถอนเงินที่ส่งก่อนเวลา 13.00 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะได้รับการดำเนินการภายในหนึ่งวันทำการ การส่งคำร้องขอการถอนเงินหลังจากเวลาดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการภายในวันทำการถัดไป

2. เราไม่สามารถรับประกันการดำเนินการถอนเงินภายในหนึ่งวันได้เนื่องจาก clearing time ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน และอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา การส่งคำร้องการขอถอนเงินระหว่างประเทศ (นอกประเทศไทย) จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 – 5 วันทำการ

3. เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินใด ๆ จากคุณทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการถอนเงินระหว่างประเทศ (นอกประเทศไทย) อาจเสียค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมการแปลงค่าเงินจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ EightCap และคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ทั้งหมด ดังนั้นคุณควรพิจารณาถึงค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้ถี่ถ้วนก่อนทำการถอนเงินที่เป็นจำนวนน้อย

4. เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลที่สาม คุณสามารถถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเทรดของคุณเท่านั้น สำหรับการถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารร่วมหรือบัตรเคตดิตร่วมนั้นสามารถทำได้หากคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของบัญชีนั้น ทางเราขออนุญาตที่จะไม่ดำเนินการถอนเงินไปยังบัญชีอื่นที่นอกเหนือจากลงทะเบียนไว้กับทาง EightCap เท่านั้น

วิธีการถอนเงิน

01

ลงชื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกและเลือกถอนเงิน

02

เลือกบัญชีเทรดที่และระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการถอน

03

เลือกปลายทางที่คุณต้องการรับเงิน

04

ยืนยันรายละเอียดและเลือกส่งคำร้องขอถอนเงินเพื่อดำเนินการถอนเงินให้เสร็จเรียบร้อย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อปกป้องทุกฝ่ายจากการทุจริตและฉ้อโกง เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูล และหลักฐานการแสดงตนเพิ่มเติมก่อนดำเนินการถอนเงินของคุณ

การถอนเงินไปยังบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

– หากคุณได้ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และต้องการถอนเงินภายใน 90 วันหลังจากดำเนินการฝากเงินครั้งแรก คุณสามารถทำได้โดยการถอนเงินไปยังบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตเดิมที่คุณใช้ฝากเงินไว้ในตอนแรก

–โปรดทราบ เราสามารถคืนเงินได้สูงสุดเท่ากับจำนวนเงินที่คุณฝากไว้ในตอนแรกผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณฝากเงินจำนวน 10,000 เหรียญ และได้สร้างรายได้จำนวน 20,000 เหรียญ คุณสามารถทำการถอนเงินจำนวน 10,000 เหรียญเท่ากับที่ได้ลงทะเบียนไว้ในตอนแรกเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการถอนเงินมากกว่านั้น คุณจะต้องดำเนินการถอนโดยวิธีอื่น (เช่นการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีที่คุณเลือก)

– ในกรณีที่คุณต้องการดำเนินการถอนเงิน 90 วันหลังจากดำเนินการฝากเงินครั้งแรก เราจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารของคุณ

– โปรดทราบ เวลาดำเนินการถอนเงินสำหรับบัตรเครดิต และบัตรเดบิตขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางของคุณ เช่น การถอนเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตภายในประเทศใช้เวลาดำเนินการภายหนึ่งวันทำการ ส่วนการถอนเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตระหว่างประเทศนั้น ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 – 5 วันทำการ (เวลาข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น)

– โปรดทราบ การคืนเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 – 20 วันทำการ โดยนับวันดำเนินการวันแรกเพื่อให้ปรากฏในสเตทเมนท์บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ

– โปรดทราบ เราไม่สามารถดำเนินการคืนเงินไปยังบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่หมดอายุแล้ว

– ในกรณีที่บัตรของคุณที่ใช้ในการฝากเงินกับทาง EightCap ถูกยกเลิก สูญหาย โจรกรรม มีบัตรใหม่ หรือไม่รองรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ กรุณาแจ้งเราให้ทราบก่อนที่คุณจะยื่นคำร้องขอการถอนเงิน และต้องส่งหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินของคุณที่ระบุไว้เหมือนกันเพื่อการยืนยัน โปรดทราบ การดำเนินการคืนเงินทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การโอนเงินผ่านทางธนาคารในประเทศไทย

– การถอนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารในประเทศไทยจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง ภายในวันทำการหลังจากได้รับการร้องขอถอนเงิน การถอนเงินไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่กำจัดจำนวนการถอนสูงสุด

การถอนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารต่างประเทศ

– การถอนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารต่างประเทศจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง ภายในวันทำการหลังจากได้รับการร้องขอถอนเงิน อย่างไรก็ตาม เงินทุนของคุณอาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 – 5 วันทำการเพื่อโอนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
– โปรดทราบ การถอนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารระหว่างประเทศ อาจมีค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของคุณ โดยการถอนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่นั้นมีค่าธรรมเนียมประมาณ AUD 20 (โปรดตรวจสอบกับสถาบันการเงินของคุณเพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมอีกครั้ง)

ต้องการความช่วยเหลือ?

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการถอนเงินออนไลน์ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนเงินออนไลน์ กรุณาติดต่อเราได้ที่ +61 3 8373 4800 หรืออีเมล์ customerservice@eightcap.com.

สำนักงานใหญ่
ชั้น 6, 360 ถนนคอลลินส์
เมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย 3000
ประเทศออสเตรเลีย

เบอร์โทรศัพท์ +61 3 8375 9700, +61 3 8373 4800
อีเมล์ th.support@eightcap.com

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การเทรดมาร์จินมีความเสี่ยงระดับสูง และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกระดับ คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน ความต้องการ และระดับประสบการณ์ส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจรับบริการกับ EightCap และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบ การเทรดฟอร์เร็กซ์และ CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจสูง ซึ่งหมายความว่าการลงทุนนั้นสามารถนำมาซึ่งกำไรและขาดทุน ฉะนั้น ก่อนลงทุนคุณควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมด (ความเสี่ยงนี้รวมถึงการสูญเสียทรัพย์สินที่อาจมากกว่าเงินฝากขั้นต้นของคุณ) ข้อมูลเปิดเผยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PDS) และคู่มือคำแนะนำให้บริการทางการเงิน (FSG) สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า เอกสารทางกฎหมาย

EightCap เป็นชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ EightCap Pty Ltd (ABN 73 139 495 944) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ the Australian Securities & Investments Commission (ASIC) หมายเลข AFSL 391441. ใบอนุญาตนี้มอบสิทธิให้กับ EigthCap ในการให้บริการทางการเงินกับนักลงทุนในประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาทั่วไป และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศต่าง ๆ หรือในขอบเขตของกฎหมายที่การใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

EightCap ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และไม่ได้ให้คำแนะนำ หรือความเห็นที่เกี่ยวกับการได้รับการถือครองหรือการเทรดมาร์จิน

อีกทั้ง EightCap ให้คำแนะนำทั่วไปเท่านั้น นักลงทุนควรพิจารณาคำแนะนำให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของตนเองก่อนปฏิบัติตามคำแนะนำ